Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Xã Hưng Hòa tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND xã

25-06-2016

Sáng 24/6, Hội đồng nhân dân xã Hưng Hòa đã khai mạc kỳ họp thứ nhất – HĐND xã, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Về dự có các Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy - cùng các đồng chí là đại biểu HĐND huyện trúng cử trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 26 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND xã Hưng Hòa khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã, ấp.

Ngày 22/5/2016, 5.150 cử tri của Hưng Hòa đã tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó các cử tri đã bầu ra 26 đại biểu vào HĐND xã Hưng Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại Kỳ họp lần thứ nhất này, Chủ tịch UBND xã đã trao giấy chứng nhận Đại biểu hội đồng nhân dân cho 26 đại biểu trúng cử, đồng thời tiến hành các bước giới thiệu nhân sự, lựa chọn các phương thức bầu cử và tiến hành bỏ phiếu kín bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND xã. Theo kết quả kiểm phiếu với số phiếu tín nhiệm đạt 100%, ông Trịnh Cao Thùy được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Ngọc Thái - được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp cũng đã tiến hành thông qua Nghị quyết bầu cử, kiện toàn chức danh lãnh đạo các ban: Ban Pháp chế,  Ban kinh tế - xã hội của HĐND xã khóa XI. Theo đó ông Vũ Quang Ngọc được bầu giữ chức danh Trưởng ban pháp chế và ông Nguyễn Triết Phong được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kinh tế - xã hội.


Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa - trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiềm kỳ 2016-2021 cho các đại biểu trúng cử


Ông Nguyễn Văn Lập - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bàu Bàng - tặng hoa chúc mừng cho các đại biểu trúng cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Pháp chế và Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

Sau khi công bố kết quả bầu cử, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban các ban của HĐND xã đã ra mắt đại biểu tại kỳ họp. Chủ tịch HĐND xã khóa XI ông Trịnh Cao Thùy cùng với các thành viên của HĐND xã khẳng định quyết tâm nỗ lực hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng của HĐND theo luật định, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân tại địa phương, tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh và chăm lo tốt cho đời sống của nhân dân.

Các đại biểu HĐND xã Hưng Hòa khóa XI cũng đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với 26/26 số phiếu bầu, đạt 100%, ông Nguyễn Thanh Tùng, đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Cao Văn Trường được kỳ họp bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Khóa XI. Đồng thời bầu 2 đại biểu vào ủy viên UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Ông Trịnh Cao Thùy - Chủ tịch HĐND xã Hưng Hòa - tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu ra mắt tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016–2021 - cảm ơn các đại biểu HĐND xã đã tín nhiệm bầu ra các chức danh chủ chốt của UBND xã. UBND xã nhiệm kỳ mới cam kết nỗ lực cống hiến trí tuệ, năng lực và đoàn kết thống nhất về ý chí, hành động để làm tốt trọng trách được giao phó trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xã thời gian tới.

Sau kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Hưng Hòa sẽ phải tích cực chuẩn bị điều kiện cho kỳ họp thứ hai – kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND xã nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016./.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 373

Đánh giá bài viết: