Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Xã Lai Hưng người dân khai báo y tế đạt 95,9%

06-03-2021

CMSC Theo đó, Trạm y tế xã Lai Hưng đã tổ chức thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra công tác điều tra, khai báo y tế toàn dân trên địa bàn xã...

Thực hiện nghiêm Công văn số 655/UBND-VX ngày 15 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương về tiếp tục thực hiện công tác, phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 19/02/2021 của UBND huyện Bàu Bàng về điều tra, khai báo y tế toàn dân để chủ động phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện;

Theo đó, Trạm y tế xã Lai Hưng đã tổ chức thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra công tác điều tra, khai báo y tế toàn dân trên địa bàn xã; Công an xã tham mưu UBND xã thực hiện kế hoạch kiểm tra đột xuất các trường hợp không khai báo y tế để xử lý nghiêm theo tinh thần của công van 655/UBND-VX ngày 12/02/2021 của UBND tỉnh.

 

Trong thời gian từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 27/02/2021; toàn địa bàn xã Lai Hưng thực hiện điều tra, giám sát và khai báo y tế từng khu dân cư, các cơ sở kinh doanh nhà trọ, tổ, khu ấp, đến từng hộ gia đình; toàn bộ ban quản lý và công nhân các công ty, nhà máy, xí nghiệp; lãnh đạo, nhân viên các cơ quan phòng ban xã; ban giám hiệu, giáo viên và học sinh đều phải thực hiện khai báo y tế. kết quả có 15.537/16203 người khai báo y tế, đạt 95,9%; trong đó: khai báo qua tờ khai y tế giấy là 13.894 người chiếm tỷ lệ 85,7%; khai báo điện tử là 1.048 người tỷ lệ 6,5%; khai báo trên Website trungtamytebaubang.com.vn là 595 người chiếm tỷ lệ 3,7%.

Có thể thấy, việc khai báo y tế là vô cùng quan trọng; vừa đảm bảo lợi ích cho bản thân, vừa được kiểm tra, kiểm soát sức khỏe và hỗ trợ y tế khi cần thiết; đồng thời giúp đỡ ngành Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19./.


KIM NHỚ

Tag: covid-19 , xã lai hưng , phòng chống dịch bệnh , khai báo y tế