Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Xã Lai Hưng tích cực chuẩn bị các điều kiện cho ngày bầu cử ĐBQH, Đại biểu HĐND các cấp

21-03-2021

CMSC Những ngày này, cùng với các địa phương trong huyện, xã Lai Hưng đang tiến hành chuẩn bị các bước theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện để lựa chọn ra những người có tâm, có đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Những ngày này, cùng với các địa phương trong huyện, xã Lai Hưng đang tiến hành chuẩn bị các bước theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện để lựa chọn ra những người có tâm, có đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử, xã đã nhanh chóng thành lập ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã gồm 9 thành viên, xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử tới các thôn, thành lập các tiểu ban: tuyên truyền, an ninh và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giúp việc để thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu đại biểu HĐND xã.

Đến thời điểm này 4 ấp  đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ông, bà tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã. Đây là một trong những nội dung quan trọng nằm trong quy trình tổ chức bầu cử theo luật định.  Việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú được đảm bảo theo đúng quy định, hội nghị được tổ chức công khai, dân chủ, đảm bảo đầy đủ thành phần, cử tri tham dự đồng tình nhất trí cao với dự kiến cơ cấu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiều cử cư mong muốn và kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn ra những người có đức, có tài lãnh đạo nhân dân ấm no hạnh phúc.

Hiện nay xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Theo đó, thống nhất số lượng giới thiệu để hiệp thương là 51 đại biểu, số đại biểu được bầu là 29  đại biểu. Căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu HĐND xã, cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu và người được giới thiệu ứng cử để lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử.

Theo kế hoạch xã  thành lập 8 điểm bầu cử tại trụ sở UBND xã và các điểm bầu cử nhà văn hoá các ấp. Ủy ban Bầu cử xã phối hợp với HĐND xã và MTTQ thống nhất danh sách, lựa chọn những người có uy tín, năng lực, kinh nghiệm ở các ấp tham gia các tổ bầu cử ở những khu vực bỏ phiếu. Việc lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu đang được tiến hành tích cực, khẩn trương, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng đang được đẩy mạnh, nhất là trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền qua các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để mỗi cử tri sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ đức, tài vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Từ nay đến ngày bầu cử, địa phương sẽ tổ chức các hội nghị hiệp thương, sau đó tổ chức hội nghị lấy ý kiến ứng cử viên theo đúng quy định. Công tác đảm bảo ANTT, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử thực hiện đúng quy định pháp luật, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử như: hòm phiếu, con dấu, trang trí, khánh tiết chuẩn bị chu đáo.

Với sự chuẩn bị tích cực, khẩn trương của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng nhân dân xã sẽ thực hiện tốt quyền làm chủ của mình, lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng với niềm tin của nhân dân./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 1329

Tag: xã lai hưng , công tác bầu cử

Đánh giá bài viết: