Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Xã Lai Uyên tổ chức chạy ngày olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

20-03-2018

Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên đã tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018.

Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, phục vụ cho công tác học tập lao động sản xuất và bảo vệ tổ quốc. Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên đã tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018.

Tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 có hơn 500 người là Cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và công dân sinh sống trên địa bàn xã Lai Uyên. Phát biểu tại buổi Lễ phát động ngày chạy Olympic năm 2018, ông Văn Hoàng Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lai Uyên - đã phát động phong trào toàn dân tập thể dục thể thao rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, đồng thời kêu gọi mọi người hảy tích cực tập thể dục, rèn luyện thân thể, nhằm nâng cao sức khỏe, qua đó làm cho phong trào thể dục thể thao xã Lai Uyên phát triển mạnh mẽ, phong phú với nhiều môn thể thao như: Đá banh, bóng chuyển, cầu long, bóng bàn, chạy việt dã.

Sau buổi Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018, mọi người đã chạy từ trụ sở xã Lai Uyên chạy theo đường ĐH618 với chiều dài đường chạy khoảng 3km.

BAN BIÊN TẬP