Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Xã Lai Uyên tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống bệnh sốt xuất huyết bệnh tay chân miệng

16-04-2018

Ban Chỉ đạo Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay chân miệng xã Lai Uyên đã tổ chức Lễ ra quân triển khai Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay chân miệng.

Nhằm phòng chống có hiệu quả bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay chân miệng, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay chân miệng xã Lai Uyên đã tổ chức Lễ ra quân triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay chân miệng. 

Tham gia buổi ra quân  có hơn 100 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay chân miệng xã Lai Uyên, Trưởng, Phó các ban ngành đoàn thể và các ấp, Đoàn viên, Hội viên các đoàn thể xã Lai Uyên. Chiến dịch sẽ diễn ra 02 vòng: vòng 1 từ ngày 14-15/4/2018, vòng 2 từ ngày 21-22/4/2018 với chủ đề “ Chiến dịch nhà nhà diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống bệnh do vi-rút Zika, bệnh sốt xuất huyết và thực hiện vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân phòng chống bệnh tay chân miệng”.

Theo đó Ban chỉ đạo chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay chân miệng xã Lai Uyên sẽ huy động cộng đồng và toàn xã hội cùng tham gia, nhằm hạ thấp mật độ muỗi vằn trong thời gian nhắn nhất, giảm nhanh nhất sự lan truyền của bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút zika, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi người, làm thay đổi thói quen vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Phát biểu tại buổi Lễ ra quân, ông Văn Hoàng Thi - Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch - nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổng vệ sinh môi trường và công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút zika và bệnh tay chân miệng. Ông cũng đề nghị Trạm Y tế xã Lai Uyên và các ngành, thường xuyên hướng dẫn nhân dân cách tổng vệ sinh môi trường và chú trọng tuyên truyền các phương pháp  phòng bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút zika, bệnh tay chân miệng./.

BAN CHỈ ĐẠO