Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

ĐIỆN LỰC BÀU BÀNG

Trụ sở Điện lực Bàu Bàng

Trụ sở Điện lực Bàu Bàng

     - Địa chỉ: Đường NC, Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (đối diện Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ YACHT (VIỆT NAM)).

     - Điện thoại Văn phòng: (0274) 3516163.

     - Số điện thoại chăm sóc khách hàng: 19001006 hoặc 19009000.

     - Email: baubang.bd@evnspc.vn

     - Mã số khách hàng trên hoá đơn tiền điện có ký hiệu là: PB0409...