Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Số/Ký hiệu 52/NQ-HĐND3
Ngày ban hành 16-12-2021
Ngày có hiệu lực 16-12-2021
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm