Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Số/Ký hiệu 09/NQ-HĐND7
Ngày ban hành 28-07-2023
Ngày có hiệu lực 28-07-2023
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm