Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2023 (ông Trần Xuân Lộc).

Số/Ký hiệu 16/NQ-HĐND8
Ngày ban hành 10-11-2023
Ngày có hiệu lực 10-11-2023
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2023 (ông Trần Xuân Lộc).
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm