Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công năm 2023

Số/Ký hiệu 15/NQ-HĐND8
Ngày ban hành 10-11-2023
Ngày có hiệu lực 10-11-2023
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 của HĐND huyện Bàu Bàng về việc điều chỉnh Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm