Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu

Số/Ký hiệu 14/NQ-HĐND8
Ngày ban hành 10-11-2023
Ngày có hiệu lực 10-11-2023
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm