Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Bạch Văn Nhân, bà Ngô Thu Hương)

Số/Ký hiệu 11/NQ-HĐND8
Ngày ban hành 10-11-2023
Ngày có hiệu lực 10-11-2023
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (ông Bạch Văn Nhân, bà Ngô Thu Hương)
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm