Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024

Số/Ký hiệu 26/NQ-HĐND9
Ngày ban hành 15-12-2023
Ngày có hiệu lực 01-01-2024
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về việc thông qua Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm