Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Số/Ký hiệu 24/NQ-HĐND9
Ngày ban hành 15-12-2023
Ngày có hiệu lực 15-12-2023
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về tình hình quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm