Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính

Số/Ký hiệu 02/NQ-HĐND5
Ngày ban hành 22-12-2015
Ngày có hiệu lực 22-12-2015
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm