Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng

Số/Ký hiệu 04/NQ-HĐND11
Ngày ban hành 24-04-2019
Ngày có hiệu lực 24-04-2019
Người ký
Trích yếu Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm