Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Số/Ký hiệu 1665/UBND-NC
Ngày ban hành 19-06-2019
Ngày có hiệu lực 19-06-2019
Người ký Chủ tịch UBND huyện
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Công văn
Tài liệu đính kèm