Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường Trung học cơ sở Lai Uyên

Số/Ký hiệu 01/NQ-HĐND11
Ngày ban hành 24-04-2019
Ngày có hiệu lực 24-04-2019
Người ký
Trích yếu Thống nhất quy mô, chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường Trung học cơ sở Lai Uyên
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm