Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể năm 2015

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể năm 2015

25/03/2016

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bàu Bàng về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể năm 2015
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai về bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai về bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021

23/03/2016

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai về bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021
Huyện đoàn Bàu Bàng tổ chức ngày hội thanh niên Việt Nam với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” năm 2016

Huyện đoàn Bàu Bàng tổ chức ngày hội thanh niên Việt Nam với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” năm 2016

21/03/2016

Huyện đoàn Bàu Bàng tổ chức ngày hội thanh niên Việt Nam với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi” năm 2016
Đoàn viên thanh niên Công an Huyện Bàu Bàng đã tổ chức làm chứng minh nhân dân tại cho các gia đình có công với cách mạng

Đoàn viên thanh niên Công an Huyện Bàu Bàng đã tổ chức làm chứng minh nhân dân tại cho các gia đình có công với cách mạng

21/03/2016

Đoàn viên thanh niên Công an Huyện Bàu Bàng đã tổ chức làm chứng minh nhân dân tại cho các gia đình có công với cách mạng
Tổ chức chương trình Lễ hội xuân hồng lần thứ I năm 2016 với thông điệp “Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống”

Tổ chức chương trình Lễ hội xuân hồng lần thứ I năm 2016 với thông điệp “Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống”

16/03/2016

Tổ chức chương trình Lễ hội xuân hồng lần thứ I năm 2016 với thông điệp “Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống”
Ban chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi huyện Bàu Bàng tổ chức buổi lễ phát động Tháng thanh niên năm 2016

Ban chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi huyện Bàu Bàng tổ chức buổi lễ phát động Tháng thanh niên năm 2016

16/03/2016

Ban chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi huyện Bàu Bàng tổ chức buổi lễ phát động Tháng thanh niên năm 2016
Hội Liên hiệp Thanh niên Bàu Bàng ra mắt Câu lạc bộ du ca Bàu Bàng

Hội Liên hiệp Thanh niên Bàu Bàng ra mắt Câu lạc bộ du ca Bàu Bàng

14/03/2016

Hội Liên hiệp Thanh niên Bàu Bàng ra mắt Câu lạc bộ du ca Bàu Bàng
Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tổng kết công tác phát triển đảng năm 2015

Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tổng kết công tác phát triển đảng năm 2015

11/03/2016

Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tổng kết công tác phát triển đảng năm 2015
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bàu Bàng tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bàu Bàng tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

09/03/2016

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bàu Bàng tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3
Đảng ủy Khối các cơ quan nhà nước huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Đảng ủy Khối các cơ quan nhà nước huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

29/02/2016

Đảng ủy Khối các cơ quan nhà nước huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016