Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và tổng kết chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và tổng kết chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

21/01/2016

Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng và tổng kết chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lai Hưng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lai Hưng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường

18/01/2016

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lai Hưng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường
Bàu Bàng trao tặng 02 căn nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Tân Hưng

Bàu Bàng trao tặng 02 căn nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Tân Hưng

15/01/2016

Bàu Bàng trao tặng 02 căn nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Tân Hưng
Đảng bộ xã Trừ Văn Thố tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

Đảng bộ xã Trừ Văn Thố tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

14/01/2016

Đảng bộ xã Trừ Văn Thố tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015
Hội Khuyến học xã Trừ Văn Thố tổ chức khen thưởng cho các em học sinh đậu Đại học năm 2015-2016

Hội Khuyến học xã Trừ Văn Thố tổ chức khen thưởng cho các em học sinh đậu Đại học năm 2015-2016

14/01/2016

Hội Khuyến học xã Trừ Văn Thố tổ chức khen thưởng cho các em học sinh đậu Đại học năm 2015-2016
Đoàn xã Lai Uyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi xã Lai Uyên năm 2015

Đoàn xã Lai Uyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi xã Lai Uyên năm 2015

05/01/2016

Đoàn xã Lai Uyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi xã Lai Uyên năm 2015
Huyện đoàn Bàu Bàng tổ chức Hội thi Bí thư đoàn giỏi năm 2015

Huyện đoàn Bàu Bàng tổ chức Hội thi Bí thư đoàn giỏi năm 2015

30/12/2015

Huyện đoàn Bàu Bàng tổ chức Hội thi Bí thư đoàn giỏi năm 2015
Tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2015

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2015

28/12/2015

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2015
Tham dự chương trình văn nghệ chào mừng Tết dương lịch năm 2016

Tham dự chương trình văn nghệ chào mừng Tết dương lịch năm 2016

28/12/2015

Tham dự chương trình văn nghệ chào mừng Tết dương lịch năm 2016
Huyện Bàu Bàng tổng kết công tác mặt trận năm 2015

Huyện Bàu Bàng tổng kết công tác mặt trận năm 2015

25/12/2015

Huyện Bàu Bàng tổng kết công tác mặt trận năm 2015