Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Nhân dân Bàu Bàng: Chờ đón Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhân dân Bàu Bàng: Chờ đón Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

28/07/2015

Nhân dân Bàu Bàng: Chờ đón Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thu hút hơn 40 chi đoàn cơ sở tham gia hội thao công nhân viên chức lao động năm 2015

Thu hút hơn 40 chi đoàn cơ sở tham gia hội thao công nhân viên chức lao động năm 2015

27/07/2015

Thu hút hơn 40 chi đoàn cơ sở tham gia hội thao công nhân viên chức lao động năm 2015
Bí thư BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thăm và tặng quà các chiến sỹ tình nguyện tại huyện Bàu Bàng

Bí thư BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thăm và tặng quà các chiến sỹ tình nguyện tại huyện Bàu Bàng

27/07/2015

Bí thư BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thăm và tặng quà các chiến sỹ tình nguyện tại huyện Bàu Bàng
Chi đoàn Thanh tra - Tư pháp - Nội vụ tổ chức thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Chi đoàn Thanh tra - Tư pháp - Nội vụ tổ chức thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

27/07/2015

Chi đoàn Thanh tra - Tư pháp - Nội vụ tổ chức thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng
Đại hội Đảng bộ xã Lai Uyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ xã Lai Uyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020

26/06/2015

Đại hội Đảng bộ xã Lai Uyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Đảng bộ xã Tân Hưng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ xã Tân Hưng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

26/06/2015

Đại hội Đảng bộ xã Tân Hưng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội Công đoàn huyện Bàu Bàng lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Công đoàn huyện Bàu Bàng lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

26/06/2015

Đại hội Công đoàn huyện Bàu Bàng lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020
Xây dựng Quỹ tiếp sức đến trường đạt 30 triệu đồng

Xây dựng Quỹ tiếp sức đến trường đạt 30 triệu đồng

15/04/2015

Xây dựng Quỹ tiếp sức đến trường đạt 30 triệu đồng
Các chi đoàn khối cơ quan huyện Bàu Bàng tổ chức du khảo về nguồn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Các chi đoàn khối cơ quan huyện Bàu Bàng tổ chức du khảo về nguồn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

15/04/2015

Các chi đoàn khối cơ quan huyện Bàu Bàng tổ chức du khảo về nguồn tại Bà Rịa - Vũng Tàu