Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Công tác dân vận Bàu Bàng phát huy kết quả 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930-15-10-2022)

Công tác dân vận Bàu Bàng phát huy kết quả 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930-15-10-2022)

14/10/2022

Công tác dân vận Bàu Bàng phát huy kết quả 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930-15-10-2022)
Hội nghị BCH Đảng bộ Bàu Bàng lần thứ 13 khoá XII (mở rộng)

Hội nghị BCH Đảng bộ Bàu Bàng lần thứ 13 khoá XII (mở rộng)

07/10/2022

Hội nghị BCH Đảng bộ Bàu Bàng lần thứ 13 khoá XII (mở rộng)
Giao lưu thể thao (Cầu Lông) giữa chi đoàn Khối hành chính sự nghiệp và chi đoàn khối Đảng-Đoàn thể huyện Bàu Bàng

Giao lưu thể thao (Cầu Lông) giữa chi đoàn Khối hành chính sự nghiệp và chi đoàn khối Đảng-Đoàn thể huyện Bàu Bàng

07/10/2022

Giao lưu thể thao (Cầu Lông) giữa chi đoàn Khối hành chính sự nghiệp và chi đoàn khối Đảng-Đoàn thể huyện Bàu Bàng
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ Nữ

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ Nữ

06/10/2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ Nữ
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

06/10/2022

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
Bàu Bàng: khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ văn phòng cấp ủy cơ sở

Bàu Bàng: khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ văn phòng cấp ủy cơ sở

06/10/2022

Bàu Bàng: khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ văn phòng cấp ủy cơ sở
Hội LHPN huyện Bàu Bàng tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do covid và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Hội LHPN huyện Bàu Bàng tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do covid và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

06/10/2022

Hội LHPN huyện Bàu Bàng tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do covid và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn
Bàu Bàng có 02 sản phẩm được tôn vinh và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022

Bàu Bàng có 02 sản phẩm được tôn vinh và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022

03/10/2022

Bàu Bàng có 02 sản phẩm được tôn vinh và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022
Huyên ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Huyên ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

30/09/2022

Huyên ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
Thường trực Huyện ủy gặp gỡ đoàn đại biểu huyện Bàu Bàng dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương

Thường trực Huyện ủy gặp gỡ đoàn đại biểu huyện Bàu Bàng dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương

30/09/2022

Thường trực Huyện ủy gặp gỡ đoàn đại biểu huyện Bàu Bàng dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương