Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2024.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2024.

10/06/2024

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2024.
Triển khai cơ sở dữ liệu hội đồng nhân dân các cấp

Triển khai cơ sở dữ liệu hội đồng nhân dân các cấp

02/05/2024

Triển khai cơ sở dữ liệu hội đồng nhân dân các cấp
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2024.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2024.

01/04/2024

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2024.
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

30/03/2024

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 03 năm 2024.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 03 năm 2024.

28/02/2024

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 03 năm 2024.
Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thăm tặng quà tại huyện Bàu Bàng

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thăm tặng quà tại huyện Bàu Bàng

31/01/2024

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thăm tặng quà tại huyện Bàu Bàng
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2024.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2024.

29/01/2024

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2024.
Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách về tiền lương, các chế độ về tiền lương, chế độ phúc lợi khác theo quy định và kế hoạch thưởng tết dương lịch, tết Nguyên đán năm 2024 cho người lao động tại các công ty năm ngoài k

Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách về tiền lương, các chế độ về tiền lương, chế độ phúc lợi khác theo quy định và kế hoạch thưởng tết dương lịch, tết Nguyên đán năm 2024 cho người lao động tại các công ty năm ngoài k

21/01/2024

Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách về tiền lương, các chế độ về tiền lương, chế độ phúc lợi khác theo quy định và kế hoạch thưởng tết dương lịch, tết Nguyên đán năm 2024 cho người lao động tại các công ty năm ngoài k
HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

02/01/2024

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2024.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2024.

29/12/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2024.