Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2023.

30/08/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2023.
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

14/08/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Hoà.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Hoà.

14/08/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Hoà.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2023.

04/08/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2023.
Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

01/08/2023

Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bàu Bàng sẵn sàng cho Kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bàu Bàng sẵn sàng cho Kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

27/07/2023

Bàu Bàng sẵn sàng cho Kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tài liệu Kỳ họp thứ Bảy (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ Bảy (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

17/07/2023

Tài liệu Kỳ họp thứ Bảy (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2023.

22/06/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2023.
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện TXCT xã Lai Hưng.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện TXCT xã Lai Hưng.

19/06/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện TXCT xã Lai Hưng.
Huyện Bàu Bàng tiếp đoàn công tác của HĐND TP Huế, tỉnh Thừa Thiến Huế.

Huyện Bàu Bàng tiếp đoàn công tác của HĐND TP Huế, tỉnh Thừa Thiến Huế.

02/06/2023

Huyện Bàu Bàng tiếp đoàn công tác của HĐND TP Huế, tỉnh Thừa Thiến Huế.