Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2023.

26/09/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2023.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2023.

30/08/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2023.
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

14/08/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Hoà.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Hoà.

14/08/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Hoà.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2023.

04/08/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2023.