Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2024.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2024.

29/01/2024

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2024.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2024.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2024.

29/12/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2024.
Bàu Bàng khai mạc Kỳ họp thứ 09 – (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Bàu Bàng khai mạc Kỳ họp thứ 09 – (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

18/12/2023

Bàu Bàng khai mạc Kỳ họp thứ 09 – (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu Kỳ họp thứ Chín (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ Chín (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

07/12/2023

Tài liệu Kỳ họp thứ Chín (thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2023.

29/11/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2023.
HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), khóa III nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), khóa III nhiệm kỳ 2021-2026

17/11/2023

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8 (chuyên đề), khóa III nhiệm kỳ 2021-2026
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2023.

01/11/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2023.
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2023

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2023

17/10/2023

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2023
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng trước kỳ họp thứ 6.

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng trước kỳ họp thứ 6.

02/10/2023

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng trước kỳ họp thứ 6.
Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong các trường học trên địa bàn.

Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong các trường học trên địa bàn.

02/10/2023

Đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trong các trường học trên địa bàn.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2023.

26/09/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2023.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2023.

30/08/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2023.
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

14/08/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lai Hưng sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Hoà.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Hoà.

14/08/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Hoà.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2023.

04/08/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2023.
Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

01/08/2023

Huyện Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bàu Bàng sẵn sàng cho Kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bàu Bàng sẵn sàng cho Kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

27/07/2023

Bàu Bàng sẵn sàng cho Kỳ họp thứ 7 (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tài liệu Kỳ họp thứ Bảy (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ Bảy (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

17/07/2023

Tài liệu Kỳ họp thứ Bảy (thường lệ giữa năm 2023) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2023.

22/06/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2023.
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện TXCT xã Lai Hưng.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện TXCT xã Lai Hưng.

19/06/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện TXCT xã Lai Hưng.
Huyện Bàu Bàng tiếp đoàn công tác của HĐND TP Huế, tỉnh Thừa Thiến Huế.

Huyện Bàu Bàng tiếp đoàn công tác của HĐND TP Huế, tỉnh Thừa Thiến Huế.

02/06/2023

Huyện Bàu Bàng tiếp đoàn công tác của HĐND TP Huế, tỉnh Thừa Thiến Huế.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2023.

30/05/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2023.
HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), khóa III nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), khóa III nhiệm kỳ 2021-2026.

04/05/2023

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), khóa III nhiệm kỳ 2021-2026.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2023.

04/05/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2023.
Tài liệu Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

13/04/2023

Tài liệu Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2023.

07/04/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2023.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2023.

08/03/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2023.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2023.

02/02/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2023.
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri xã Tân Hưng

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri xã Tân Hưng

09/01/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri xã Tân Hưng
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên

09/01/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2023.

03/01/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2023.
HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

30/12/2022

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022
Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

16/12/2022

Bàu Bàng tổ chức kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Bàu Bàng, chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bàu Bàng, chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

14/12/2022

Bàu Bàng, chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2022

05/12/2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2022
Tài liệu Kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

24/11/2022

Tài liệu Kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2022

Lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2022

02/11/2022

Lịch hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2022
HĐND huyện giám sát kết quả triển khai thực hiện các công trình dự án, đầu tư trọng điểm của huyện giai đoạn 2021-2023

HĐND huyện giám sát kết quả triển khai thực hiện các công trình dự án, đầu tư trọng điểm của huyện giai đoạn 2021-2023

06/10/2022

HĐND huyện giám sát kết quả triển khai thực hiện các công trình dự án, đầu tư trọng điểm của huyện giai đoạn 2021-2023
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2022

23/09/2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 10 năm 2022
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2022

30/08/2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2022
Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm, tri ân các gia đình chính sách

Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm, tri ân các gia đình chính sách

28/07/2022

Đoàn Đại biểu Quốc hội thăm, tri ân các gia đình chính sách
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2022

26/07/2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2022
Bàu Bàng tổ chức tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường kỳ giữa năm 2022), khóa III, nhiệm kỳ 2021-2022

Bàu Bàng tổ chức tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường kỳ giữa năm 2022), khóa III, nhiệm kỳ 2021-2022

22/07/2022

Bàu Bàng tổ chức tổ chức kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường kỳ giữa năm 2022), khóa III, nhiệm kỳ 2021-2022
Bàu Bàng chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022), khóa khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Bàu Bàng chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022), khóa khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

21/07/2022

Bàu Bàng chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022), khóa khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

11/07/2022

Tài liệu Kỳ họp thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng tiếp xúc, đối thoại với trẻ em huyện Bàu Bàng năm 2022

Đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng tiếp xúc, đối thoại với trẻ em huyện Bàu Bàng năm 2022

06/07/2022

Đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng tiếp xúc, đối thoại với trẻ em huyện Bàu Bàng năm 2022
Giám sát hoạt động của Trung tâm Văn hoá – Thể thao - Học tập cộng đồng tại Tân Hưng, thị trấn Lai Uyên

Giám sát hoạt động của Trung tâm Văn hoá – Thể thao - Học tập cộng đồng tại Tân Hưng, thị trấn Lai Uyên

06/07/2022

Giám sát hoạt động của Trung tâm Văn hoá – Thể thao - Học tập cộng đồng tại Tân Hưng, thị trấn Lai Uyên
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2022

06/07/2022

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2022
HĐND xã Trừ Văn Thố tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND xã Trừ Văn Thố tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

30/06/2022

HĐND xã Trừ Văn Thố tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022), khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022), khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026

30/06/2022

HĐND thị trấn Lai Uyên tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 4 (thường lệ giữa năm 2022), khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026