Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Phối hợp tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn huyện

Phối hợp tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn huyện

24/09/2015

Phối hợp tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn huyện
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 2839/UBND-KTN ngày 21/8/2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 2839/UBND-KTN ngày 21/8/2015

21/09/2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 2839/UBND-KTN ngày 21/8/2015
Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965-12/11/2015)

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965-12/11/2015)

15/09/2015

Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965-12/11/2015)
Xã Cây Trường II đầu tư gần 500 tỷ đông xây dựng nông thôn mới

Xã Cây Trường II đầu tư gần 500 tỷ đông xây dựng nông thôn mới

10/09/2015

Xã Cây Trường II đầu tư gần 500 tỷ đông xây dựng nông thôn mới
Thư Mời dự Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành xã Long Nguyên

Thư Mời dự Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành xã Long Nguyên

09/09/2015

Thư Mời dự Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành xã Long Nguyên
Bạch Ngân - Cựu chiến binh gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương

Bạch Ngân - Cựu chiến binh gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương

09/09/2015

Bạch Ngân - Cựu chiến binh gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương
Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành, xã Long Nguyên

Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành, xã Long Nguyên

07/09/2015

Lễ khánh thành Công trình đường GTNT ấp Long Thành, xã Long Nguyên
Bàu Bàng Triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Đầu tư công

Bàu Bàng Triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Đầu tư công

13/08/2015

Bàu Bàng Triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Đầu tư công
Gương chi hội trưởng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Gương chi hội trưởng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

28/07/2015

Gương chi hội trưởng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
Lễ khánh thành và đưa vào sử dựng Trường THCS Quang Trung

Lễ khánh thành và đưa vào sử dựng Trường THCS Quang Trung

28/07/2015

Lễ khánh thành và đưa vào sử dựng Trường THCS Quang Trung