Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Cây Trường II

People's Committee of Cay Truong II

Sử dụng tài khoản định danh điện tử thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

11-04-2024

Sử dụng tài khoản định danh điện tử thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

TTĐT - ​Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cung cấp (VNeID) để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

​Theo đó, kể từ ngày 01/7/2024, công dân có tài khoản định danh điện tử trên Cổng DVCQG có thể sử dụng tài khoản VNeID để đăng ký, đăng nhập thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích khác trên Cổng DVCQG.

Do đó, công dân thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản VNeID (mức 1) tại nhà theo hướng dẫn của Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư, Bộ Công an tại đường dẫn https://vneid.gov.vn/huongdan/huong-dan-dang- ky-tai-khoan-vneid.html. Sau khi hoàn thành đăng ký, công dân có thể sử dụng tài khoản VNeID (mức 1) này để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

 

Ngoài ra, để sử dụng các tiện ích khác của VNeID, công dân đăng ký VNeID (mức 2) bằng hình thức trực tiếp tại cơ quan Công an.

Đối với công dân chưa có tài khoản Cổng DVCQG, công dân thực hiện đăng nhập tài khoản VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương với cơ quan Nhà nước. (Chi tiết mã QR Code đính kèm bên dưới)

Đối với Công dân đã có tài khoản Cổng DVCQG, để liên kết tài khoản với VNeID, công dân kiểm tra tài khoản Cổng DVCQG đã được cập nhật số căn cước công dân với cơ sở dữ liệu về dân cư hay chưa. Nếu chưa được cập nhật sẽ thực hiện cập nhật theo hướng dẫn sau khi đăng nhập. Nếu đã được cập nhật thì thực hiện đăng nhập vào tài khoản VNeID để hệ thống thực hiện liên kết tài khoản. Nếu không thực hiện liên kết sẽ tồn tại 2 tài khoản và tài khoản mới sẽ không có hồ sơ đã thực hiện trước đó. (Chi tiết mã QR Code đính kèm bên dưới).

Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể quét mã QR Code để tải tài liệu hoặc tải tài liệu ở đường dẫn: https://cloud.binhduong.gov.vn/index.php/s/LHQMOOHJmgzCggi