Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Cây Trường II

People's Committee of Cay Truong II

XÃ CÂY TRƯỜNG II TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCC NĂM 2023

02-02-2024

CMSC Nhằm kiểm điểm đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023; triển khai nhiệm vụ, biện pháp cần tập trung thực hiện năm 2024, sáng ngày 02/02/2024 Ủy ban nhân dân phối hợp với Công đoàn xã Cây Trường II tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách năm 2023. Về tham dự có ông Nguyễn Văn Lập - Ủy viên Thường vụ huyện ủy - Bí thư đảng ủy xã, bà Trương Thị Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, ông Phạm Minh Vương - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã, ông Đỗ Tuấn Hùng - Chủ tịch Công đoàn cùng 29 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, và nhân viên hợp đồng xã cùng về tham dự .

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng năm 2024, báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC và thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, báo cáo kinh phí thu, chi tài chính năm 2023, dự toán thu, chi năm 2024, báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân Công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2024. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công năm 2024 để đáp ứng theo tình hình thực tiễn của cơ quan. Cũng tại hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân cơ quan gồm 03 đồng chí nhiệm kỳ 2024 - 2025. Trong năm Lãnh đạo cơ quan và Ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức, triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; động viên tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong cơ quan phát huy quyền làm chủ và trí tuệ tập thể, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, đoàn kết nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và góp phần tích cực vào thành tựu phát triển chung của địa phương; tích cực tham gia vào các hoạt động Công đoàn, học tập, nghiên cứu, nắm vững chính sách pháp luật, Ban chấp hành Công đoàn luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động ở cơ quan  gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ đó mỗi cán bộ công chức đã chấp hành nghiêm các nội quy quy chế ở cơ quan.

Trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

 Nhân dịp này đại diện Lãnh đạo xã đã trao tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 28 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024.


Lệ Thu