Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung

ĐOÀN XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT II NĂM 2023

10-03-2023

Nhằm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023). Chiều ngày 09/3/2023, Đoàn xã Lai Hưng đã tổ chức lớp đối tượng đoàn đợt II năm 2023 cho các em học sinh khối 9 Trường THCS Lai Hưng nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát triển Đoàn viên mới đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Tham dự và báo cáo nội dung chương trình có đồng chí Lê Công Tuấn Anh – Phó bí thư Đoàn xã cùng với hơn 200 học sinh tiêu biểu tham gia lớp cảm tình Đoàn năm nay.

Nhằm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023). Chiều ngày 09/3/2023, Đoàn xã Lai Hưng đã tổ chức lớp đối tượng đoàn đợt II năm 2023 cho các em học sinh khối 9 Trường THCS Lai Hưng nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phát triển Đoàn viên mới đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Tham dự và báo cáo nội dung chương trình có đồng chí Lê Công Tuấn Anh – Phó bí thư Đoàn xã cùng với hơn 200 học sinh tiêu biểu tham gia lớp cảm tình Đoàn năm nay.

Đồng chí Lê Công Tuấn Anh – Phó bí thư Đoàn xã tham dự khóa học

Tại buổi học, các bạn Thanh niên đã được bồi dưỡng những kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phấn đấu để trở thành người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các em học sinh thông qua việc: Tìm hiểu về lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng, Đoàn; chức năng, nhiệm vụ của người Đoàn viên và những đóng góp của các thế hệ đoàn viên thanh niên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đồng chí Lê Công Tuấn Anh – Phó bí thư Đoàn xã tuyên truyền những kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thông qua lớp học các em đã nhận thức sâu sắc về tổ chức Đoàn, nắm được nhiệm vụ cũng như quyền lợi của một người đoàn viên, hiểu được nếu đứng trong hàng ngũ của Đoàn, cần phải làm gì để xứng đáng là người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh và nắm được vai trò cốt yếu của thanh niên, hiểu được tầm quan trọng của đội viên với tổ chức Đoàn đồng thời tự đặt ra cho mình những mục tiêu, định hướng để trở thành người đoàn viên.

Nguồn: Đoàn thanh niên xã