Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung

Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

31-12-2021

Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4


Tài liệu đính kèm: 220. TB cong khai danh muc TTHC thuoc tham quyen UBND xa Lai Hung du dieu kien thuc hien DVC truc tuyen muc do 3,4_0001.signed.pdf