Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHỐI HỢP CÙNG CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC NẤU ĂN CHO THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023

07-02-2023

Nhằm thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, động viên tinh thần thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 đạt chỉ tiêu giao. Sáng ngày 07/02/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp cùng các ngành, đoàn thể xã Lai Hưng tổ chức nấu ăn cho 34 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Bữa cơm là tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ gửi đến các tân binh, là sự quan tâm, chia sẻ, động viên khích lệ các em lên đường nhập ngũ. Mong muốn các tân binh luôn có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, đoàn kết khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của quân nhân

Nhằm thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, động viên tinh thần  thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023 đạt chỉ tiêu giao. Sáng ngày 07/02/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp cùng các ngành, đoàn thể xã Lai Hưng tổ chức nấu ăn cho 34 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Bữa cơm là tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ gửi đến các tân binh, là sự quan tâm, chia sẻ, động viên khích lệ các em lên đường nhập ngũ. Mong muốn các tân binh luôn có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân, đoàn kết khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của quân nhân.

Hội LHPN xã Lai Hưng tham gia nấu ăn tại Hội trại

Với những việc làm có ý nghĩa thiết thực, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng các ngành, đoàn thể xã đã góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội trong kỳ tuyển quân, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, tạo mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cán bộ hội viên phụ nữ với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, góp phần phát huy truyền thống vẻ vang bộ đội Cụ Hồ, tiếp bước truyền thống cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.