Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung

QUY TRÌNH TRỰC TUYẾN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

21-04-2023

TTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy trình trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đăng ký kết hôn (ĐKKH), xác nhận tình trạng hôn nhân (XNTTHN).

Cụ thể, quy trình giải quyết TTHC ĐKKH, XNTTHN áp dụng đối với trường hợp người có yêu cầu là công dân Việt Nam thực hiện thủ tục ĐKKH tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã.  Người có yêu cầu thực hiện TTHC ĐKKH, XNTTHN nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

Thành phần hồ sơ bao gồm: Biểu mẫu điện tử tương tác ĐKKH, XNTTHN; người có yêu cầu tải lên bản chụp các giấy tờ hợp lệ để chứng minh người có yêu cầu đủ điều kiện kết hôn.

Thời hạn giải quyết, đối với hồ sơ ĐKKH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 15 ngày. Hồ sơ ĐKKH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: Ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc. Hồ sơ XNTTHN: Trong ngày làm việc.​

​​Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ

Người có yêu cầu truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh (https://dichvucong.binhduong.gov.vn), đăng ký tài​ khoả​​n (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống.

Người có yêu cầu lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền giải quyết thủ tục ĐKKH, thực hiện quy trình nộp hồ sơ: ĐKKH, XNTTHN trực tuyến.

Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền giải quyết thủ tục ĐKKH theo quy định tại khoản 1 Điều 17 (UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ), khoản 1 Điều 37 Luật Hộ tịch (UBND cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam).

Người có yêu cầu cung cấp thông tin trên biểu mẫu điện tử tương tác ĐKKH, XNTTHN (có mẫu kèm theo); đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.

Bước 2: Sau khi người có yêu cầu hoàn tất việc nộp hồ sơ trên hệ thống, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ

Bước 4: Công chức làm công tác hộ tịch in Giấy chứng nhận kết hôn, trình lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân.

Bước 5: Hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất trình giấy tờ tuỳ thân (hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng) để xác định đúng nhân thân, kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn, trong Sổ đăng ký kết hôn, khẳng định sự tự nguyện kết hôn và ký Sổ ĐKKH, ký Giấy chứng nhận kết hôn, mỗi bên nam, nữ nhận 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.​


Tài liệu đính kèm: 910. QD ban hanh Quy trinh truc tuyen giai quyet thu tuc hanh chinh Đang ky ket hon, xac nhan tinh trang hon nhan.pdf