Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Thị Trấn Lai Uyên

People's Committee of Lai Uyen

Thông báo niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Bàu Bàng

03-03-2023

Thông báo niêm yết công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Chi tiết vui lòng click và file đính kèm.


Tài liệu đính kèm: 540-ubnd_1.signed.pdf

Thống kê truy cập

Đang truy cập:131

Tổng truy cập: 232779

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH "NGÀY THỨ 7 VĂN MINH" TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LAI UYÊN NĂM 2024

13/06/2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH "NGÀY THỨ 7 VĂN MINH" TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LAI UYÊN NĂM 2024
Đảng ủy thị trấn Lai Uyên họp Ban chấp hành (mở rộng) về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

Đảng ủy thị trấn Lai Uyên họp Ban chấp hành (mở rộng) về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

12/06/2024

Đảng ủy thị trấn Lai Uyên họp Ban chấp hành (mở rộng) về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024
Huyện ủy Bàu Bàng Giám sát kết quả triển khai và thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr/HU ngày 26/10/2020 “Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển công nghiệp - đô thị thị trấn Lai Uyên, giai đoạn 2020 – 2025 và tầm

Huyện ủy Bàu Bàng Giám sát kết quả triển khai và thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr/HU ngày 26/10/2020 “Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển công nghiệp - đô thị thị trấn Lai Uyên, giai đoạn 2020 – 2025 và tầm

12/06/2024

Huyện ủy Bàu Bàng Giám sát kết quả triển khai và thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr/HU ngày 26/10/2020 “Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển công nghiệp - đô thị thị trấn Lai Uyên, giai đoạn 2020 – 2025 và tầm
HỘI LHPN THỊ TRẤN LAI UYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM, LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG NĂM 2024

HỘI LHPN THỊ TRẤN LAI UYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM, LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG NĂM 2024

09/06/2024

HỘI LHPN THỊ TRẤN LAI UYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, MUA BÁN PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM, LỪA ĐẢO TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG NĂM 2024
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN LAI UYÊN

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN LAI UYÊN

07/06/2024

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN LAI UYÊN
Hội thi

Hội thi "Phụ nữ với môi trường " năm 2024

06/06/2024

Hội thi "Phụ nữ với môi trường " năm 2024
Ủy ban nhân dân thị trấn Lai Uyên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024

Ủy ban nhân dân thị trấn Lai Uyên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024

05/06/2024

Ủy ban nhân dân thị trấn Lai Uyên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2024
LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ KHAI MẠC HÈ THỊ TRẤN LAI UYÊN NĂM 2024

LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ KHAI MẠC HÈ THỊ TRẤN LAI UYÊN NĂM 2024

04/06/2024

LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ KHAI MẠC HÈ THỊ TRẤN LAI UYÊN NĂM 2024
CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LAI UYÊN TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024

CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LAI UYÊN TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024

31/05/2024

CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LAI UYÊN TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP CỰU QUÂN NHÂN THAM GIA CÂU LẠC BỘ CỰU QUÂN NHÂN GIAI ĐOẠN 2019-2024

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP CỰU QUÂN NHÂN THAM GIA CÂU LẠC BỘ CỰU QUÂN NHÂN GIAI ĐOẠN 2019-2024

27/05/2024

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP CỰU QUÂN NHÂN THAM GIA CÂU LẠC BỘ CỰU QUÂN NHÂN GIAI ĐOẠN 2019-2024