Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Thị Trấn Lai Uyên

People's Committee of Lai Uyen

Thông báo niêm yết mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trần Thanh Định (thửa đất tại khu phố Bàu Lòng)

03-03-2023

Thông báo niêm yết mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Trần Thanh Định (thửa đất tại khu phố Bàu Lòng)

 


Thống kê truy cập

Đang truy cập:115

Tổng truy cập: 245244

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2024 TẠI THỊ TRẤN LAI UYÊN

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2024 TẠI THỊ TRẤN LAI UYÊN

21/06/2024

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2024 TẠI THỊ TRẤN LAI UYÊN
Hội Cựu chiến binh thị trấn Lai Uyên tiếp đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh kiểm tra giám sát công tác Hội năm 2024

Hội Cựu chiến binh thị trấn Lai Uyên tiếp đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh kiểm tra giám sát công tác Hội năm 2024

21/06/2024

Hội Cựu chiến binh thị trấn Lai Uyên tiếp đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh kiểm tra giám sát công tác Hội năm 2024
HĐND thị trấn giám sát về kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND thị trấn Lai Uyên

HĐND thị trấn giám sát về kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND thị trấn Lai Uyên

19/06/2024

HĐND thị trấn giám sát về kết quả thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND thị trấn Lai Uyên
HĐND tỉnh và HĐND huyện Tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

HĐND tỉnh và HĐND huyện Tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

18/06/2024

HĐND tỉnh và HĐND huyện Tiếp xúc cử tri thị trấn Lai Uyên trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024
Thị trấn Lai Uyên tham dự lễ phát động và ra quân “Ngày thứ 7 văn minh”

Thị trấn Lai Uyên tham dự lễ phát động và ra quân “Ngày thứ 7 văn minh”

17/06/2024

Thị trấn Lai Uyên tham dự lễ phát động và ra quân “Ngày thứ 7 văn minh”
THÔNG BÁO TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN MÙA MƯA BÃO.

THÔNG BÁO TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN MÙA MƯA BÃO.

15/06/2024

THÔNG BÁO TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN MÙA MƯA BÃO.
HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LƯU ĐỘNG VỀ ĐẤT ĐAI NĂM 2024

HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LƯU ĐỘNG VỀ ĐẤT ĐAI NĂM 2024

15/06/2024

HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LƯU ĐỘNG VỀ ĐẤT ĐAI NĂM 2024
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH "NGÀY THỨ 7 VĂN MINH" TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LAI UYÊN NĂM 2024

13/06/2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN MÔ HÌNH "NGÀY THỨ 7 VĂN MINH" TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LAI UYÊN NĂM 2024
Đảng ủy thị trấn Lai Uyên họp Ban chấp hành (mở rộng) về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

Đảng ủy thị trấn Lai Uyên họp Ban chấp hành (mở rộng) về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024

12/06/2024

Đảng ủy thị trấn Lai Uyên họp Ban chấp hành (mở rộng) về công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024
Huyện ủy Bàu Bàng Giám sát kết quả triển khai và thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr/HU ngày 26/10/2020 “Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển công nghiệp - đô thị thị trấn Lai Uyên, giai đoạn 2020 – 2025 và tầm

Huyện ủy Bàu Bàng Giám sát kết quả triển khai và thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr/HU ngày 26/10/2020 “Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển công nghiệp - đô thị thị trấn Lai Uyên, giai đoạn 2020 – 2025 và tầm

12/06/2024

Huyện ủy Bàu Bàng Giám sát kết quả triển khai và thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr/HU ngày 26/10/2020 “Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển công nghiệp - đô thị thị trấn Lai Uyên, giai đoạn 2020 – 2025 và tầm