Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bàu Bàng

01-03-2023

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bàu Bàng

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Bàu Bàng

Tài liệu đính kèm: 413-_QD Bau Bang.signed.pdf