Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

Về khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và tặng quà cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi.

09-03-2023

Về khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí và tặng quà cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi.

 

 


Tài liệu đính kèm: 20230309144455.660.pdf