Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 01/5

25-04-2024

Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Căn cứ Thông báo số 106/TB-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc viếng nghĩa trang liệt sỹ, treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 01/5. Nay, Ủy ban nhân dân xã thông báo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các ban ngành, đoàn thể, Trạm Y tế, các Trường học, Ban Lãnh đạo các ấp và toàn thể nhân dân trong địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Về treo Quốc kỳ

Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, các doanh nghiệp, Trạm Y tế, các Trường học và các hộ nhân dân thực hiện treo Quốc kỳ trong 02 ngày, từ ngày 30 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2024 (kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam và ngày Quốc tế Lao động).

Giao Văn hóa thông tin, Ban Lãnh đạo các ấp đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc treo Quốc kỳ của các hộ dân theo quy định. Các Chi bộ Đảng, các ban ngành, Ủy ban MTTQ xã, các đoàn thể đôn đốc hội viên treo Quốc kỳ; Đài Truyền thanh thông báo cho Nhân dân việc treo Quốc kỳ.

2. Nghỉ lễ

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024). Như vậy dịp nghỉ Lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5, công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 27 tháng 4 năm 2024 (thứ Bảy) đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2024 (thứ Tư) và làm bù vào ngày Thứ Bảy, 04/5/2024.

3. Trực bảo vệ cơ quan

Các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an – Quân sự, Trạm Y tế, các Trường học, Ban Lãnh đạo các ấp phải sắp xếp bố trí 50% quân số (kể cả lãnh đạo) luân phiên trực gác cơ quan và các ấp chủ động xử lý mọi diễn biến bất thường xảy ra trước, trong và sau ngày nghỉ Lễ Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 01/5; đồng thời, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân xã. (Riêng công an – quân sự có lịch trực riêng, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối và giải quyết các công việc đột xuất xảy ra trước, trong và sau ngày nghỉ Lễ Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 01/5).

4. Tổ chức làm vệ sinh

Trước ngày nghỉ Lễ Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 01/5, các ban, ngành, đoàn thể, Trạm Y tế, các Trường học, Ban Lãnh đạo các ấp thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân ra quân làm vệ sinh sạch đẹp khu vực cơ quan đơn vị, các ấp, hộ dân, các đường giao thông nông thôn.

Giao công chức phụ trách môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát công tác dọn dẹp vệ sinh ở các ấp, các hộ dân; giữ gìn và chăm sóc cây xanh, sân vườn trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân.

Để thiết thực chào mừng Lễ Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 01/5, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, Trạm Y tế, các Trường học, Ban Lãnh đạo các ấp nghiêm túc triển khai thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.