Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Đại hội Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp

11-08-2015

Ban thường vụ Tỉnh ủy đã chọn ĐH Đảng bộ huyện Bàu Bàng thực hiện trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới.

Thực hiện thí điểm chủ trương ĐH Đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy, BTV Tỉnh ủy đã chọn ĐH Đảng bộ huyện Bàu Bàng thực hiện trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Việc quy hoạch chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị công tác nhân sự đối với chức danh này đã được BCH, BTV Huyện ủy Bàu Bàng thực hiện một cách dân chủ, nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình, quy định.

 

Toàn cảnh Đại hội huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Tại ĐH, các đồng chí đại biểu đã phát huy trí tuệ, quyền dân chủ trực tiếp, công tâm, khách quan, nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân huyện Bàu Bàng, đã lựa chọn và bầu Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và sự cống hiến, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân…

 Ngày làm việc cuối cùng 6/8 ĐH đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy khóa XI; Sau khi công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, ĐH đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến nhân sự bí thư cấp ủy khóa mới. Kết quả, đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Huyện ủy khóa X được 246/246 đại biểu tham dự ĐH thống nhất chọn giới thiệu chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XI, đạt tỷ lệ 100%. Trong phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XI đã bầu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy và các chức danh Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Trong đó, đồng chí Trần Thanh Liêm: giữ chức danh Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và đồng chí Lê Khắc Tri giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng khóa mới. ĐH cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm 14 đại biểu chính thức và bầu 3 đại biểu dự khuyết.

Trong quá trình ĐH Đảng bộ huyện Bàu Bàng, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để thảo luận, đóng góp ý kiến cho Văn kiện ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp các ý kiến quan trọng vào phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là những giải pháp phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới để sớm đưa Bàu Bàng trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị của tỉnh.

Tại ĐH cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ XI (2015-2020). Trên cơ sở dự báo những thuận lợi, khó khăn tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, ĐH đã xác định mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ XI (2015-2020).

Theo đó, Đảng bộ huyện đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế từ nay đến năm 2020 là hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bàu Bàng đến năm 2025; quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Bàu Bàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phấn đấu đến năm 2020 phát triển thêm 1.700 ha đất công nghiệp và dự kiến phát triển thêm 1.300 ha đất dịch vụ - đô thị. Từng bước nhựa hóa, bê tông hóa các tuyến đường huyện đạt 100% và các tuyến đường xã đạt từ 20 - 30%... Từng bước hình thành các chợ, siêu thị ở các khu dân cư tập trung và xây dựng hệ thống cấp, thoát nước trong và ngoài khu công nghiệp phục vụ cho yêu cầu phát triển của địa phương. Tiếp tục phát triển các sản phẩm nông sản có thế mạnh; tập hợp mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội sẽ giữ vững đến năm 2020 có 100% giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên THCS đạt chuẩn; phấn đấu có 70% trường học trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia; 7/7 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế... Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ văn hóa - thể dục thể thao 7/7 xã và 100% ấp bảo đảm các thiết chế, cơ sở vật chất văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

17 Đồng chí đại diện Đảng bộ huyện Bàu Bàng (14 chính thức và 3 dự khuyết) tham gia dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện cũng xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, xây dựng các mô hình mới mang tính hiệu quả, thiết thực phùhợp với điều kiện của địa phương; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, công tác tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị, đạo đức lối sống...


Đồng Chí Nguyễn Hữu Chí - Bí Thư Huyện ủy Bàu Bàng, thay mặt BCH Đảng bộ huyện hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Phát biểu bế mạc ĐH, đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Huyện ủy Bàu Bàng khẳng định: ĐH Đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. Những nội dung, văn kiện quan trọng được thông qua và biểu quyết tại ĐH Đảng bộ huyện lần này đã thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Bàu Bàng nhằm phấn đấu đưa địa phương trở thành trung tâm công nghiệp – đô thị của tỉnh.

 Với sự quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền, Quân và Dân Bàu Bàng cùng tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch chung của huyện Bàu Bàng trong các giai đoạn từ 2015 - 2030. Tin tưởng huyện Bàu Bàng sẽ sớm trở thành trung tâm Công nghiệp – Đô thị vệ tinh quan trọng của tỉnh và của khu vực Đông Nam bộ./.

 HỮU HOÀNG


Lượt truy cập: 258

Đánh giá bài viết: