Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bàu Bàng họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024

03-05-2024

Sáng ngày 26/4/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bàu Bàng họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024

Sáng ngày 26/4/2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bàu Bàng họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024.

Đến dự có ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Trong quý I năm 2024, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện chỉ đạo sát sao, quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp để triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Theo đó, tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/3/2024 đạt 442.039 triệu đồng, tăng 7.954 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó: nguồn vốn Trung ương là 264.651 triệu đồng, chiếm 59.9%; nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương là 177.388 triệu đồng, chiếm 40,1% tổng nguồn vốn, tăng 7.954 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay 3 tháng đầu năm là 45.667 triệu đồng; doanh số thu nợ là 37.935 triệu đồng; Tổng dư nợ cho vay các chương trình đạt 441.817 triệu đồng, tăng 7.732 triệu đồng so với đầu năm. Tổng nợ quá hạn là 564 triệu đồng, giảm 566 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,127%/ tổng dư nợ.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi nợ khó đòi; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cấp huyện, cấp xã và Ban quản lý Tổ TK&VV; …  

Kết luận phiên họp, có ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội huyện đề nghị: Thành viên là các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp cùng với ngân hàng, chỉ đạo, kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động nhận ủy thác của cấp dưới; kiểm tra đúng và đủ số lượng và tỉ lệ được ghi trong văn bản ủy thác. Cùng với NHCSXH thực hiện các giải pháp phòng ngừa xử lý hộ bỏ đi, hộ quá hạn  phát sinh trong  thời gian tới. Hướng dẫn các hội  cấp dưới thực hiện sử dụng phí ủy thác đúng quy chế, có hiệu quả trong công tác quản lý vốn. Phối hợp cùng Ngân hàng củng cố các tổ Trung bình yếu. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện việc kiểm tra giám sát hàng quý theo quy định; Chỉ đạo việc rà soát ngăn chặn kịp thời bằng nhiều giải pháp đối với các hộ bán tài sản bỏ đi khỏi địa phương; Tổ chức họp đánh giá thực trạng và kết quả xử lý nợ quá hạn, hộ bỏ đi tại địa phương, để có biện pháp xử lý. Các thành viên khác thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 nhằm phát hiện, ngăn ngừa các tồn tại, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

KIM NHỚ

Lượt truy cập: 3367

Tag: ngân hàng chính sách xã hội huyện , đánh giá kết quả hoạt động

Đánh giá bài viết: