Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng khai giảng lớp bồi dường lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2015

16-08-2015

Bàu Bàng khai giảng lớp bồi dường lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2015

Ngày 17/8/2015, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bàu Bàng phối hợp cùng Ban tổ chức huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 151 đảng viên đến từ 22 chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Đến dự, có ông Trần Thanh Liêm – Phó bí thư Thường trực huyện ủy Bàu Bàng.

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng tham dự lễ khai giảng lớp bồi dường lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2015

Toàn cảnh buổi khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2015

Tại lớp học, các học viên sẽ được truyền đạt 9 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển Giáo dục và Đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

ông Trần Thanh Liêm – Phó bí thư Thường trực huyện ủy Bàu Bàng phát biểu tại buổi lễ khai giảng

Thông qua lớp học này, các đảng viên mới được nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tư tưởng, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Được biết, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2015 được học trong thời gian 5 ngày, từ ngày 17/8 đến 21/8/2015 kết thúc khóa học.

      HỮU LIÊM

Lượt truy cập: 222

Đánh giá bài viết: