Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cựu Chiến binh cơ sở năm 2024

22-03-2024

Sáng ngày 20 - 3, Hội Cựu chiến binh huyện Bàu Bàng phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ

Sáng ngày 20 - 3, Hội Cựu chiến binh huyện Bàu Bàng phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở trên địa bàn các xã, thị trấn. Đến dự lễ khai giảng có bà Nguyễn Thị Ngọc Điền – Phó Ban Dân vận Huyện uỷ; ông Lê Thành Quý – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo hội CCB huyện.

Ông lê thành quý - phó giám đốc Trung tâm Chính trị thông tin đến các học viên về nội quy, quy định trong quá trình học tập

Trong thời gian học tập 2 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu 5 chuyên đề: ; Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, vai trò, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; Công tác nghiệp vụ  Hội Cựu chiến binh cơ sở… kết thúc khoá học các học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận nếu đạt yêu cầu, quy định lớp học đề ra.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác hội CCB cơ sở

Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và Nghiệp vụ, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; cung cấp kiến thức một cách hệ thống cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng chính trị, những kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức và tập hợp hội viên ngày càng vững mạnh./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 1543

Tag: khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ

Đánh giá bài viết: