Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng - phát động tháng hành động vì bình đảng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

17-11-2021

CMSC Sáng ngày 17/11, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới".

Đến dự có ông Nguyễn Phú Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện và gần 500 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Toàn cảnh lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Toàn cảnh lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Bàu Bàng năm 2021 diễn ra từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021. Chủ đề của tháng hành động năm nay là “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Tại buổi lễ ông Nguyễn Phú Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn viên hội viên làm tốt các nội dung như triển khai có hiệu quả tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, quan tâm chỉ đạo đưa nội dung bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tích cực phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới vì sự tiến bộ của phụ nữ; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em cho các thành viên trong gia đình, cán bộ làm công tác bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; chung tay hành động để chấm dứt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, tạo môi trường sống tốt đẹp và hạnh phúc…

Khối đông tham gia diễu hành cổ động, tuyên truyền thàng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Khối đông tham gia diễu hành cổ động, tuyên truyền thàng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Kết thúc lễ phát động khối đông cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh huyện Bàu Bàng tham gia diễu hành cổ động, tuyên truyền thàng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Thông qua thàng hành động nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đến các cá nhân, gia đình, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện. góp phần giảm thiểu và tiến tới không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 2885

Tag: văn minh đô thị , bình đẳng giới , phòng chống bạo lực

Đánh giá bài viết: