Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng: tập huấn Luật Bảo vệ môi trường và các văn bảo hướng dẫn thi hành

16-11-2023

Ngày 7/11, UB MTTQ huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 150 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban công tác mặt trận khu dân cư; tổ nhân dân tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, thị trấn.

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe triển khai phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó tập trung phổ biến những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; những quy định chủ yếu về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã; trách nhiệm, quyền hạn của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ môi trường. Đồng thời tại Hội nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bàu Bàng, qua đó giúp đại biểu nhận thức một cách đầy đủ, đúng quy định pháp luật trước khi áp dụng và triển khai vào thực tế tại đơn vị, địa phương tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường đã và đang là một trong những vấn đề thách thức lớn của toàn cầu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các nước trên thế giới. Xác định rõ tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, thông qua các văn bản để bảo đảm sự nhất quán, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 3550

Tag: phổ biến pháp luật , bảo vệ môi trường

Đánh giá bài viết: