Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng: thẩm tra hồ sơ, xét công nhận xã Trừ Văn Thố đạt chuẩn NTM nâng cao

06-11-2023

Bàu Bàng: thẩm tra hồ sơ, xét công nhận xã Trừ Văn Thố đạt chuẩn NTM nâng cao

           Sáng ngày 31/10, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bàu Bàng có buổi thẩm tra, đánh giá, xét các tiêu chí công nhận xã Trừ Văn Thố đạt chuẩn NTM nâng cao. Ông Nguyễn Quang Thanh - Trưởng Phòng Kinh tế huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bàu Bàng làm trưởng đoàn cùng các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bàu Bàng là lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể huyện tham gia buổi thẩm định.

             Xã Trừ Văn Thố được UBND tỉnh công nhận hoàn thành xã NTM năm 2018, xã tiếp tục đồng lòng, chung sức, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao theo bộ tiêu chí mới của tỉnh, tính đến nay, xã Trừ Văn Thố cơ bản hoàn thành 75/75 chỉ tiêu và 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao theo bộ tiêu chí mới của tỉnh ban hành giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên một số chỉ tiêu chưa mang tính bền vững cần được triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Tại buổi thẩm định địa phương cũng đã giải trình khó khăn của một số chỉ tiêu trong các tiêu chí chưa mang tính bền vững, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của địa phương, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bàu Bàng đã hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí 1 cách bền vững.

 

 

            Tính đến nay, cơ cấu kinh tế của xã Trừ Văn Thố là nông nghiệp - thương mại và dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp, trong đó, ngành trồng trọt, chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 80 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của địa phương 10/2.227 hộ chiếm 0,44%. Tổng vốn huy động nguồn lực xây dựng xã NTM nâng cao từ năm 2019 đến nay của xã Trừ Văn Thố là hơn 608 tỷ 862 triệu đồng, trong đó vốn doanh nghiệp đóng góp là hơn 103 tỷ 650 triệu đồng, chiếm 17,02%; vốn nhân dân đóng góp là 182 tỷ 275 triệu đồng, chiếm 29,93%. Hệ thống điện, đường, trường, trạm y tế, thiết chế văn hoá, hạ tầng viễn thông, nước sạch, vệ sinh môi trường… được quan tâm đầu tư đạt chuẩn, quốc phòng – an ninh luôn được giữ vững ổn định.

              Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến trình bày, Ông Nguyễn Quang Thanh - Trưởng Phòng Kinh tế huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bàu Bàng yêu cầu UBND xã Trừ Văn Thố tiếp thu các ý kiến hướng dẫn, hỗ trợ của các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện triển khai ngay các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại để đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận xã Trừ Văn Thố đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2023.

 

 


Nguyễn Hữu Hoàng

Lượt truy cập: 3588

Tag: nông thôn mới

Đánh giá bài viết: