Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

HĐND xã Long Nguyên tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

24-06-2021

CMSC Sáng ngày 23/6/2021, HĐND xã Long Nguyên tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Phú Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Võ Hồng Bào – Trưởng Công an Huyện; ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch Liên Đoàn lao động huyện; cùng đại diện các ban xây dựng đảng huyện; Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã, các ban ngành, đoàn thể xã và 30 đại biểu HĐND xã khóa mới.

Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Long Nguyên đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. 

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Long Nguyên đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, ủy viên Ủy ban xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, bà Nguyễn Hồng Hạnh được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND; ông Phạm Văn Phúc được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Công Quan được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã; Ông Nguyễn Thanh Phước, ông Bạch Long Hồ được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại Kỳ họp, HĐND xã đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội HĐND xã khóa XII và thành viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kỳ họp lần thứ nhất  HĐND xã Long Nguyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức dân chủ, công khai, đúng luật; 100% các đồng chí trong danh sách bầu cử đã được các đại biểu HĐND xã tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Ngoài ra tại kỳ họp, HĐND xã đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử Đại biểu HĐND xã. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểuHĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XII có ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của HĐND, UBND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong xã. Thành công của Kỳ họp này là cơ sở vững chắc, là tiền đề đảm bảo cho HĐND và UBND xã hoạt động chất lượng, hiệu quả; kế thừa và phát huy kết quả đạt được của cả nhiệm kỳ trước.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 3337

Tag: xã long nguyên , hoạt động hội đồng nhân dân

Đánh giá bài viết: