Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2023.

01-11-2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2023.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 23-hđnd_1.PDF

Lượt truy cập: 4485

Tag: thông báo , thông báo của hđnd huyện

Đánh giá bài viết: