Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025

15-10-2021

CMSC Ngày 13/10/2021, UBND huyện Bàu Bàng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025.

Dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện có ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng với các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo UBND, thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã, bộ phụ trách công tác giảm nghèo, Trưởng khu ấp và điều tra viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những nội dung chủ yếu về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;  phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo và biểu mẫu báo cáo theo Thông tư số 07 ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội…

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua điều tra, rà soát giúp cho việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện được phản ánh đúng thực tế tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Từ đó, các cấp ngành sẽ có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022 và các năm tiếp theo…

Theo kế hoạch, UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả rà soát trước ngày 16/12/2021.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 11954

Tag: hội nghị trực tuyến , văn minh đô thị , bảo trợ xã hội , an sinh xã hội

Đánh giá bài viết: