Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Sáng ngày 27-9-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bàu Bàng tổ chức Hội thi trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023.

Đến d có Bà Trn Th Kim Lan, Phó Ch tch y Ban MTTQ Vit nam tnh; bà  Võ Th Kim Nghĩa - Trưởng Ban Dân vn Huyn y, Ch tch y ban MTTQ Vit Nam huyn; cùng các thành viên Ban T chc, Ban Giám kho, T thư ký Hi thi; lãnh đo các ban ngành, đoàn th, chính tr xã hi huyn; lãnh đo Đảng y-UBND-Ban Thường trc y ban MTTQ Vit Nam xã, th trn, 80 đi biu là trưởng, phó và thành viên ban công tác mt trn các khu dân cư v tham d hi thi.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi.

 

Vi s chun b công phu, chu đáo cùng hình thc sân khu hóa đy tính sáng to, ngh thut song rt gn gũi vi đi sng hàng ngày ca người dân, các thí sinh đã tri qua 3 phn thi; Phn 1: "Thi gii thiu", Phn 2: "Thi trc nghim", phn 3: Thi tiu phm. Bng các hình thc sáng to khác nhau, các thí sinh đã mang ti hi thi nhiu phn th hin rt sinh đng, ni dung phong phú như tuyên truyn ch trương, đường li ca Đảng, chính sách pháp lut ca Nhà nước liên quan đến vai trò, chc năng, nhim v và trách nhim ca Mt trn T quc Vit Nam các cp; vai trò, chc năng, nhim v ca Ban công tác Mt trn cơ s; nhng ni dung cơ bn trong các phong trào, cuc vn đng do Mt trn T quc phát đng. Đặc bit, phn thi x lý tình hung ch đng, sáng to trong x lý các tình hung thc tế cơ s liên quan đến công tác Mt trn ti t dân ph, khu dân cư. Kết thúc Hi thi, Ban t chc s trao gii nht, nhì, ba và khuyến khích cho các đi có thành tích tt các phn thi.

Qua Hi thi nhm đánh giá cht lượng đi ngũ cán b làm công tác mt trn cơ s qua đó bi dưỡng, nâng cao nhn thc, k năng, nghip v trong vic tuyên truyn, thc hin các cuc vn đng, các phong trào thi đua yêu nước đa phương góp phn nâng cao cht lượng và hiu qu hot đng ca Mt trn T quc cp cơ s trong thi k công nghip hóa, hin đi hóa đt nước. To điu kin đ cán b Mt trn, Trưởng Ban công tác Mt trn p, khu ph trên đa bàn huyn giao lưu, hc hi, trao đi kinh nghim v nhng sáng kiến, mô hình hay, cách làm mi trong vic đa dng hóa các hình thc vn đng, tp hp, m rng khi đi đoàn kết toàn dân tc, xây dng, cng c t chc và hot đng ca Mt trn T quc ngày càng vng mnh…./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 4810

Tag: ủy ban mttq vn , mặt trận cơ sở

Đánh giá bài viết: