Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện năm 2023

28-11-2023

Họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện năm 2023

      Ngày 24/11/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện ông Nguyễn Phú Cường - Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2023, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 02 tháng cuối năm 2023. Tham dự cuộc họp còn có ông Nguyễn Phi Hiền – Phó Giám đốc BHXH tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn là thành viên Ban chỉ đạo.

      

        Công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Kết quả, 10 tháng đầu năm 2023 số người tham gia bảo hiểm xã hội bắc buộc là 41.036 người đạt 91,9%; số người tham gia BHXH tự nguyện là 829 người, đạt 51,05%; số người tham gia BHYT là 92.108 người đạt 90,39%; số người tham gia BHTN là 39.472 người đạt 90,28%; tỷ lệ bao phủ đạt 78,11%; thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt 77,98%... Công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, chi trả các chế độ BHXH cho người lao động luôn kịp thời, đúng quy định chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

        Bên cạnh đó, còn những tồn tại hạn chế như ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp chưa tốt, còn nhiều đơn vị nợ BHXH; việc khai báo tăng giảm lao động của các doanh nghiệp thực hiện chưa kịp thời. Mặt khác, nhận thức của một bộ phận nhân dân, người lao động về chính sách BHXH, BHYT chưa đầy đủ, chỉ chú trọng đến những nhu cầu cơ bản như tiền lương, ngày giờ công lao động, thu nhập tăng thêm hàng tháng, … chưa nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích tham gia BHXH, BHTN, BHYT, … để hưởng nhiều chế độ chính sách lâu dài về sau; một số phụ huynh học sinh chưa có nhận thức đầy đủ về chính sách BHYT, không muốn tham gia cho con em; …

       BHXH huyện đã có những giải pháp trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, không xảy ra tình trạng thất thoát quỹ; chất lượng KCB cho người tham gia BHYT ngày càng được nâng lên, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng; việc giải quyết và chi trả các chế độ luôn được đảm bảo đúng, đủ và kịp thời; TTHC trong việc tham gia và giải quyết các quyền lợi về BHXH, BHYT ngày càng được cải tiến, rút gọn hạn chế phiền hà, giảm bớt thời gian thực hiện cho người dân; ứng dụng CNTT ngày càng được đẩy mạnh, từng bước hiện đại hóa; bảo đảm sự hài lòng của người dân, không ngừng củng cố niềm tin của người dân, người lao động về chính sách BHXH, BHYT.

      Tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đến cuối năm 2023 hoàn thành 100% chỉ tiêu UBND tỉnh, huyện giao.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 4323

Tag: ban chỉ đạo

Đánh giá bài viết: