Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Huyện Bàu Bàng họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện

15-10-2021

CMSC Sáng ngày 14-10-2021, Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Bàu Bàng họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Đến dự có ông Nguyễn Phú Cường - Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện; cùng các thành viên Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện.

 

Tại cuộc họp, bà Phạm Thị Hồng Nguyệt - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. Theo đó mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên trong 09 tháng đầu năm, Ban đại diện đã tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện ủy thác bổ sung vốn cho vay 3.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch được giao. Lũy kế nguồn vốn ủy thác cho vay từ ngân sách huyện là 26.498 triệu đồng, từ đó góp phần đảm bảo tính ổn định về nguồn vốn cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn ưu đãi của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hạn chế tình trạng tín dụng đen trên địa bàn. Chỉ tiêu cho vay được Ban đại diện huyện phân bổ đầy đủ, kịp thời đến tận khu ấp; bình xét cho vay công khai, dân chủ, đảm bảo mọi đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện đều tiếp cận được tín dụng chính sách và các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội nên không phát sinh trường hợp nào khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đối tượng thụ hưởng. Tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức Chính trị - Xã hội là 328.120 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99,98 %/tổng dư nợ, với 7.564 hộ vay còn dư nợ, 170 tổ TK&VV đang hoạt động. Tổng tiền gửi tiết kiệm của hộ vay thông qua Tổ TK&VV là 24.192 triệu đồng, tăng so với đầu năm 488 triệu đồng. Nợ quá hạn là 578 triệu đồng, chiếm 0,18%/tổng dư nợ, tăng 120 triệu đồng so với đầu năm.  Các Điểm giao dịch tại xã, thị trấn được duy trì nghiêm túc chế độ giao dịch định kỳ hàng tháng, an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của đối tượng thụ hưởng và được đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, hiệu quả hoạt động giao dịch xếp loại tốt. Công tác Giao dịch tại xã được thực hiện tốt gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 tại từng địa phương. Tất cả cơ chế, chính sách liên quan tín dụng chính sách, thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH đều được niêm yết công khai, đầy đủ tại trụ sở UBND các xã thị trấn, đảm bảo cho việc tra cứu, giám sát của cấp ủy, chính quyền và nhân dân....cũng tại cuộc họp các thành viên Ban đại diện đã thảo luận nêu lên các thuận và khó khăn trong việc giải ngân nguồn vốn và thu nợ quá hạn....

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Phú Cường - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện ghi nhận nổ lực của thành viên Ban đại diện trong thời gian qua, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng  nguồn vốn hỗ trợ cho các đối tượng đúng thời gian, kịp thời…Đồng thời ông cũng nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 vẫn sẽ tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, gây khó khăn cho người dân, do vậy các thành viên Ban đại diện cùng với tích cực thực hiện tốt việc ủy thác nguồn vốn; thu các khoản nợ quá hạn…cần tập trung thực hiện giải ngân các nguồn hỗ trợ cho người dân và người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19…./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 11587

Tag: covid-19 , ngân hàng csxh , vốn tính dụng

Đánh giá bài viết: